Een dierenfysiotherapeut heeft naast een 4 jarige HBO-opleiding voor humane fysiotherapie ook een 2,5 jarige Post-HBO opleiding dierfysiotherapie afgerond. Een dierenfysiotherapeut heeft kennis van het bewegingsapparaat van uw dier. Dierfysiotherapie speelt een steeds belangrijkere rol in het welzijn van het dier. We willen allemaal dat ons dier plezier heeft in datgene wat hij/zij doet.

U kunt bij een dierenfysiotherapeut terecht als u merkt dat het dier last heeft van het bewegingsapparaat. Denk bijvoorbeeld aan rug -en /of nekklachten, kreupelheden, verminderde conditie of revalidatie na een blessure of operatie.

Symptomen die u als eigenaar kan waarnemen zijn pijnreacties bij het borstelen of aanraken van het dier, stijfheid in bewegen, kreupelheden, gedragsveranderingen zonder duidelijke oorzaak etc.

Daarnaast kan een dierenfysiotherapeut uw dier preventief onderzoeken om te beoordelen of er aandachtspunten zijn waar u als eigenaar rekening mee kan houden om uw dier zo fit mogelijk te houden.

Tijdens het eerste consult vindt er een intake plaats met een anamnese en uitgebreid onderzoek van uw dier. Daarop volgt een conclusie met mogelijke adviezen of een behandelplan.

Behandelingen kunnen bestaan uit massage, mobilisaties, oefeningen en advies.

Als dierenfysiotherapeut ben ik aangesloten bij de NVFD en sta ingeschreven in het Diergeneeskundig Register